El Centre LGTBI de Barcelona és un equipament innovador de referència al servei de la ciutadania en temàtica LGTBI.

Promou la visibilitat positiva i el coneixement del col·lectiu LGTBI, així com la defensa dels drets i la lluita contra la LGTBIfòbia. És un projecte de l’Ajuntament de Barcelona i del moviment associatiu LGTBI. La Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya és la gestora del Centre mitjançant un Conveni de Gestió Cívica amb l’Ajuntament de Barcelona i disposa d’un equip de professionals per a la seva gestió.

El Centre LGTBI de Barcelona ofereix:

-Serveis de primera atenció a persones i famílies:

– Informació i dinamització. Acollida personal i familiar. Assessorament psicològic, legal, jurídic, laboral, sociosanitari i per a persones trans i persones intersexuals.

– Programes:

– Cultural, d’acció comunitària, sensibilització, voluntariat i Centre de Documentació.

– Associacionisme:

– El Centre acull entitats residents que ofereixen els seus serveis i activitats al mateix equipament i entitats no residents que poden utilitzar espais de treball i d’altres per a la seva activitat.

Funcions principals del lloc de treball:

L’informador/a, dinamitzador/a és la primera imatge del Centre, facilita informació i assessorament de manera entenedora i dinàmica a qualsevol persona, família o col·lectiu, sobre recursos, serveis i activitats que ofereix el Centre.

Ha de practicar l’escolta activa per tal de determinar l’extensió del servei, si s’esgota en la informació donada o cal fer una derivació a altres serveis del Centre. 

Ha d’assegurar-se la capacitat de detectar la necessitat expressada per tal de poder fer una bona derivació que suposarà un itinerari en l’atenció a la persona usuària. Les derivacions aniran en funció de la temàtica expressada / detectada. 

En cas de dubte o de no aflorar la necessitat en aquest primer estadi derivarà al servei d’acollida personal i familiar a càrrec del treballador/a social del Centre.

Participarà en la dinamització del Centre en activitats que s’organitzaran de caire relacional i social, en el recull d’indicadors de gestió de les activitats i dona suport en tasques administratives.

Requeriments i competències:

-Titulació universitària en Ciències Socials (Educador/a social, Treballador/a social,…).

-Imprescindible tenir coneixements, formació o experiència en temàtica LGTBI.

-Professional amb habilitats comunicatives i nocions de Counselling i escolta activa.

-Orientació a serveis a les persones i amb empatia.

-Nivell C de català.

-Imprescindible anglès parlat per atenció al públic.

-Coneixement exhaustiu del catàleg de serveis del Centre.

-Coneixement dels serveis municipals, d’altres administracions i d’entitats i col·lectius LGTBI.

 Tècnic/a polivalent, responsable de:

  • Obertura i tancament del Centre.
  • Control d’accessos.
  • Obertura de fitxa per fer seguiment de la persona usuària i actualitzarà les bases de  dades i indicadors de gestió.
  • Logística general del Centre.
  • Control de sales i de maquinària.

Oferim:

– Incorporació en un projecte innovador de nova creació.

– Formació a càrrec del Centre adient al lloc de treball.

– Contracte temporal de 25 hores setmanals per punta de treball a temps parcial, fins a final de maig 2021

– Retribució segons conveni.

– Reportarà a l’equip directiu.

– Incorporació immediata.

Per participar en la convocatòria cal fer arribar el CV a seleccio@centrelgtbibcn.org

Només s’atendran les candidatures presentades a aquest correu electrònic fins el dia 10 de febrer 2021

l termini de presentació de CV finalitza el dia 10 de febrer de 2021