El Centre LGTBI de Barcelona és un equipament innovador de referència al servei de la ciutadania en temàtica LGTBI. Promou la visibilitat positiva i el coneixement del col·lectiu LGTBI, així com la defensa dels drets i la lluita contra la LGTBIfòbia.

És un projecte de l’Ajuntament de Barcelona i del moviment associatiu LGTBI. La Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya és la gestora del Centre mitjançant un Conveni de Gestió Cívica amb l’Ajuntament de Barcelona i disposa d’un equip de professionals per a la seva gestió.

El Centre LGTBI de Barcelona ofereix:

Serveis de primera atenció a persones i famílies: informació i dinamització, acollida personal i familiar, assessorament psicològic, legal, jurídic, laboral, sociosanitari i per a persones trans i persones intersexuals.

Programes: cultural, d’acció comunitària, sensibilització, voluntariat, i Centre de Documentació.

Associacionisme: el Centre acull entitats residents que ofereixen els seus serveis i activitats al mateix equipament i entitats no residents que poden utilitzar espais de treball i d’altres per a la seva activitat.

Funcions principals:

– Suport en l’execució de campanyes de comunicació

– Reforç de la difusió d’activitats a través de les xarxes socials

– Publicació i actualització d’activitats a plataforma web

– Suport a la comunicació de les activitats d’entitats LGTBI

– Actualització del banc de recursos LGTBI

– Seguiment i suport a la relació amb mitjans (col·laboracions estables)

– Suport puntual en l’elaboració de la memòria d’activitats

– Recollida d’indicadors de comunicació

Requeriments i competències:

– Llicenciatura o Grau en Periodisme, Comunicació, Relacions Públiques o equivalent
– Formació en Social Media i/o Màrqueting Digital.
– Coneixements de disseny gràfic.
– Coneixement dels mitjans de comunicació catalans, especialment pel que fa a contactes del món social.
– Nivell C de català. Es valorarà coneixements d’anglès.
– Experiència prèvia demostrada en departaments de comunicació.
– Es valorarà coneixement i experiència de les eines Mailchimp, Google Analytics, WordPress o Drupal.
– Coneixement i experiència en l’àmbit associatiu, i/o àmbit LGTBI i perspectiva de gènere.
– Reportarà directament a la direcció.

Oferim:

– Incorporació en un projecte innovador.
– Contracte laboral a jornada de 20h.
– Remuneració segons conveni.
– Incorporació prevista: juny 2022.

Presentació de CV a seleccio@centrelgtbibcn.org fins el dia 10 de maig.

Referència: poseu al correu “suport a comunicació»