El Centre LGTBI de Barcelona és un equipament innovador de referència al servei de la ciutadania en temàtica LGTBI. Promou la visibilitat positiva i el coneixement del col·lectiu LGTBI, així com la defensa dels drets i la lluita contra la LGTBIfòbia.

És un projecte de l’Ajuntament de Barcelona i del moviment associatiu LGTBI. La Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya és la gestora del Centre mitjançant un Conveni de Gestió Cívica amb l’Ajuntament de Barcelona i disposa d’un equip de professionals per a la seva gestió.

El Centre LGTBI de Barcelona ofereix:

Serveis de primera atenció a persones i famílies: informació i dinamització, acollida personal i familiar, assessorament psicològic, legal, jurídic, orientació laboral, informació al voltant de la salut i serveis especialitzats per a persones trans i persones intersexuals.

Programes: cultural, d’acció comunitària, sensibilització, voluntariat, i Centre de Documentació.

Associacionisme: el Centre acull entitats residents que ofereixen els seus serveis i activitats al mateix equipament i entitats no residents que poden utilitzar espais de treball i d’altres per a la seva activitat.

 

El Centre LGTBI de Barcelona cerca un/a treballador/a social o educador/a social

El professional acull i fa una primera atenció a les persones i famílies. Realitza un acompanyament per tal d’identificar conjuntament les seves necessitats. Es coordina amb el Servei d’informació que ha atès i orientat en primer lloc a la persona o família. Es coordina amb els professionals que atenen els altres serveis de primera atenció que ofereix el Centre. En el cas que les persones o famílies necessitin una atenció especialitzada o de més llarga durada derivarà a entitats o serveis de l’administració, així com realitzarà el seguiment oportú. Realitza tasques d’assessorament laboral i d’informació al voltant de la salut quan les circumstàncies del servei ho requereixen i realitzarà l’avaluació de la qualitat dels serveis.

Funcions principals:

– Assessorar i acompanyar les persones o les famílies

– Oferir suport a les persones i famílies a l’hora de determinar els seus objectius i planificar-los

– Detectar quins recursos del Centre o externs poden ser d’interès per a la persona o família

– Assegurar que es realitza una derivació adequada als recursos d’interès per a la persona o família

– Suport en l’atenció de les cites, consultes i demandes de les persones usuàries

– Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials, valoració i intervenció amb les persones usuàries del servei

– Farà reforç a la responsable del servei en la informació, assessorament en relació a drets i recursos socials

– Sistematització de dades i indicadors del conjunt dels serveis d’atenció. Emmagatzematge i recopilació de les dades als programes de gestió

– Reforç als nous canals d’atenció, desplegar noves metodologies d’abordatge de casos, online, telefònic, espais de consulta ràpida

 

Requeriments i competències:

– Disposar de la titulació de Treball Social o Educació social.

– Tenir habilitats comunicatives i relacionals per oferir espais de seguretat per a la persona o família

– Disposar de formació específica en l’àmbit LGTBI i perspectiva de gènere

– Conèixer els recursos i eines per a facilitar l’apoderament de les persones

– Nivell C de català

– Es valorarà nivell d’anglès per a fer l’atenció

– Conèixer la xarxa de serveis i recursos del territori: recursos laborals, socials i sanitaris

– Experiència en l’abordatge de situacions que requereixin d’intervenció social.

 

 

 Oferim:

– Incorporació en un projecte innovador

-Contracte a jornada completa (38,5 hores setmanals)

– Formació a càrrec del Centre adient al lloc de treball

– Contracte i retribució segons conveni

– Reportarà a la responsable del servei d’acollida

– Incorporació prevista Juny de 2022

 

Presentació de CV a seleccio@centrelgtbibcn.org fins el dia 10 de maig.

 Referència: poseu al correu “suport al Servei d’acollida»