Incidència política   

Una de les principals línies d’actuació de la Plataforma és treballar conjuntament per la defensa dels drets LGTBI en tots els àmbits de la vida i la consecució, per part de les administracions, d’unes polítiques públiques que evitin situacions de discriminació i violència, garanteixin els drets de lesbianes, gais, bisexuals, persones trans i intersexuals i ajudin a construir una societat en què es pugui viure la diversitat sexual, afectiva i de gènere en plena llibertat.

Glorieta de la Transsexual Sònia

Una de les primeres fites assolides per la Plataforma LGTBIcat en l’àmbit públic va ser la campanya que va permetre que la Glorieta dels Músics del Parc de la Ciutadella fos dedicada a la memòria de Sònia Rescalvo Zafra, una dona transsexual assassinada l’any 1991 per un grup d’skinheads neonazis.

La petició va ser presentada formalment al Consell Municipal LGTBI de Barcelona a finals del 2012 i fou aprovada pel ple de Ciutat Vella al març del 2013.

Des d’aleshores, la Glorieta és un punt de trobada, homenatge i defensa dels drets de les persones trans*.

Llei 11/2014 per a garantir els drets LGBTI i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Llei 11/2014)

Les entitats de la Plataforma LGTBICat van ser les impulsores de la Llei per a garantir els drets LGBTI i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, aprovada pel Parlament de Catalunya l’any 2014.

La norma té com a objectiu el desenvolupament i garantia dels drets de lesbianes, gais, bisexuals, persones trans i intersexuals, així com l’erradicació de les diferents situacions de violència i discriminació que encara pateixen les persones LGTBI en tots els àmbits de la vida.

El text de la llei, treballat des de l’àmbit associatiu, va suposar un important pas endavant en el reconeixement dels drets i llibertats, fent que la norma es convertís en una de les més pioneres i completes de l’Estat en l’àmbit de la defensa de les persones LGTBI i la diversitat sexual i de gènere.

Actualment, la Plataforma LGTBICat segueix desenvolupant un important treball d’incidència per fer efectiu el desplegament de la llei, principalment en tot allò que té a veure amb el necessari desplegament d’un reglament sancionador.

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/lgbti/llei-11-2014/

Centre LGTBI de Barcelona

La Plataforma LGTBICat és l’entitat gestora del Centre LGTBI de Barcelona, l’equipament municipal de referència sobre diversitat sexual i de gènere.

Inaugurat al gener del 2019, el Centre LGTBI ofereix un ampli catàleg de serveis de primera atenció adreçat a persones LGTBI, tant a nivell individual, grupal com familiar. A més, impulsa, entre altres, un programa d’activitats culturals amb l’objectiu de promoure la diversitat sexual, afectiva i de gènere i els drets LGTBI entre tota la ciutadania.

A més, el Centre LGTBI és l’espai de referència per al teixit associatiu LGTBI de la ciutat. Actualment, cinc entitats de la Plataforma LGTBICat hi han traslladat les seves seus i serveis. Moltes altres també fan ús de les instal·lacions del Centre LGTBI per impulsar els seus programes i activitats.

L’obertura del Centre LGTBI suposa l’assoliment d’una històrica reivindicació del moviment LGTBI de la ciutat.

www.centrelgtbi.barcelona